E-bike Accu tips

TIP 1.
Probeer diepteontlading te voorkomen. Een accu kan helemaal leeg gereden worden, maar plug deze daarna direct aan de lader.

TIP 2.
Probeer de accu iedere maand op te laden. Lukt dit niet, hou dan minimaal om de drie maanden aan.

TIP 3.
Bewaren en opladen van de accu is het beste bij kamertemperatuur. Probeer een temperatuur onder de 10°C te vermijden.

TIP 4. 
Til de fiets nooit op aan de accu. Accu’s zijn hier niet voor gemaakt en kunnen hierdoor onherstelbaar beschadigen.

TIP 5.
Leg de accu op een veilige plek en binnen handbereik aan de lader.

TIP 6. 
Schakel de lader uit als u weg gaat door deze uit het stopcontact te halen.

Opladen van de accu

Van alle onderdelen van de elektrische fiets is de accu het meest belangrijkste onderdeel. Dit komt met name doordat de accu de minst lange levensduur heeft vergeleken met de andere onderdelen. Behandel daarom de accu met zorg. Nu denk je “wat kan er nou mis gaan met het opladen van een accu?”. Je doet de stekker in het stopcontact en haalt hem eruit wanneer het lampje aangeeft dat de accu vol is. Hoewel je hierbij niks verkeerds doet hebben wij een paar handige tips voor het opladen van de accu.

1# Het opladen van de accu

Bij het opladen van de accu is het belangrijk om de oplader geheel uit het stopcontact te halen alvorens de accu aangesloten wordt. Het is verleidelijk om de oplader altijd op het stroomnet aangesloten te houden, echter is dit schadelijk voor de oplader. Dit verkort de levensduur van de oplader. Haal daarom altijd de oplader geheel uit het stopcontact. Wacht tot het lampje van de oplader geheel gedoofd is. Sluit de oplader aan op de accu. Sluit vervolgens de oplader aan op het stroomnet. Het lampje brandt nu rood. Wanneer het lampje groen wordt betekent dit dat de accu volledig opgeladen is. Haal eerst de oplader uit het stopcontact, alvorens de accu losgekoppeld wordt.

2# Accu leegrijden: Ja of Nee?

Wanneer je de accu helemaal leeg hebt gereden is het goed voor de accu dat het weer zo snel mogelijk opgeladen wordt. Vooral in de winter bij een koude temperatuur is dit belangrijk. Als je elektrische fiets aangeeft dat de accu leeg is schakelt het zelf de trapondersteuning uit. Dit terwijl de accu nog wel en beetje energie heeft. De reden hiervoor is dat de accu voorbij een bepaald punt ontladen wordt. Dit geeft een grote kans op definitieve schade en lijdt tot beschadiging van de accu. Laad de accu dus tijdig op!

3# Verleng de levensduur

Om de levensduur van de accu te verlengen is het verstandig om de accu niet volledig leeg te rijden. Nu is dit bij een lange fietstocht natuurlijk onmogelijk en niet erg. Het leeg rijden van de accu is niet een doodzonde, en de accu wordt natuurlijk niet ineens heel slecht wanneer je hem zo nu en dan helemaal leeg rijdt. Het zijn vooral de momenten na een kort ritje waarbij de accu capaciteit niet volledig gebruikt wordt. Hierbij is het verstandig om de accu aan de lader te zetten i.p.v. de accu helemaal leeg te rijden.

4# Temperatuurgevoelig

Alle type accu’s zijn temperatuurgevoelig. Hoe lager de temperatuur in de omgeving van het opladen, hoe lager de capaciteit van de accu. Dit is natuurlijk wel een tijdelijk fenomeen, zodra de temperatuur stijgt, des te hoger de capaciteit van de accu weer wordt. Hoewel het pas schadelijk is om een accu op te laden bij <10º graden, raden de meeste leveranciers je wel aan om de accu op kamertemperatuur op te laden.

5# Valschade

Ben je gevallen met de elektrische fiets of is de accu op de grond gevallen? Dit kan schade toebrengen aan het cellenpakket. Laat daarom na een val de accu altijd door ons controleren op eventuele externe of interne schade.